Radimpex


 

ArmCad


program za izdelavo armaturnih načrtov

ArmCAD 6 je program, ki deluje v okolju od AutoCad 2010 / BricsCad 14 (Pro/Platinum) in navzgor ter je namenjen za kreiranje visoko kvalitetnih armaturnih načrtov. Program ArmCad za uporabnike opravi najnapornejše delo - razvrščanje, pozicioniranje, označevanje, štetje, oblikovanje, sidranje, kontrole napak... Vse to pri avtomatskem ažuriranju vseh naknadnih sprememb. V vsakem trenutku omogoča avtomatsko kreiranje kosovnice, ki natančno prikazuje geometrijo in količino vsake uporabljene pozicije palic v načrtu. Zraven kosovnice se kreira tudi izvleček armature, ki predstavlja seštevek  armature. Pri mrežni armaturi, se zraven kosovnice in izvlečka, kreira optimiziran načrt razreza, ki omogoča, da je neizkoriščenih delov mreže čim manj.
Glavni elementi programa ArmCAD

 • risanje in editiranje palic
 • risanje in editiranje serije palic
 • risanje in editiranje prečnih prerezov
 • kotiranje in označevanje palic
 • risanje in editiranje mrežne armature
 • kreiranje gotovih armaturnih načrtov in opažev za neke tipične armiranobetonske konstrukcije (Čarovnik)
 • avtomatsko generiranje poročil (kosovnica, izvleček in načrt razreza mrež)
 • en korak od dimenzioniranja in osvajanja armature, do izvajalskih načrtov (direktna zveza s programom Tower za statično in dinamično analizo konstrukcij)
 • popolna integriranost s programom AutoCAD / BricsCad

Najpomembnejše novosti v ARMCAD 6 glede na ArmCad 2005

PODPORA ZA NOVO CAD PLATFORMO
Zraven Autodesk-ovega programa AutoCAD, ima ArmCAD 6 tudi izdajo za Bricsys-ov program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilen in cenovno zelo dostopen CAD program. Izdaji programa ArmCAD 6 za AutoCAD in BricsCAD sta po funkcio¬nalnosti popolnoma enaki.

OPTIMALNEJŠA UPORABA IN PRIHRANEK STANDARDNE ARMATURE
ArmCAD 6 vsebuje kompletno podporo za uporabo palic z omejeno, v naprej določeno dolžino (nabavna, oziroma transportna dolžina). Dodana je zmožnost avtomatske delitve z nadaljevanjem palic in serij palic (konstantnih in spremenljivih) na nekoliko vnaprej definiranih načinov. Pozicije palic katerih dolžine pre¬koračujejo nabavno dolžino se posebej označujejo, poudarek pa je na avtomatski izdelavi optimalnega razreza palic, tako da je količina odpada čim manjša.

OPTIMALNEJŠA UPORABA IN PRIHRANEK MREŽNE ARMATURE
ArmCAD 6 prinaša novo funkcionalnost – pokrivanje s serijami mrež v faznem načinu gradnje. Na tak način se preostali koščki mrež iz predhodnih faz gradnje lahko uporabijo pri pokrivanju aktivne in naslednje faze, kar privede do pomembnega prihranka armature. Uvedena je zmožnost izdelave načrta razreza s točnim prileganjem za še večji prihranek.

IZBOLJŠAVE PRI RISANJU IN OZNAČEVANJU
Uvedene so nove vrste kazalcev– tako imenovani “kontra” kazalci kot tudi označevanje kazalcev “mini” z oznako pozicije. Omogočena je dodatna nastavitev z novimi parametri - npr. nastavitev razmika pri izpisu kote, ali nastavitev barve puščice kazalca. Omogočen je tudi vnos zasebne barve za vsako entiteto, ki prevlada standardno barvo te entitete. Dodan je poseben, “ekstra-redki” prikaz serij, v katerem uporabnik lahko ročno ali polavtomatsko poda, katere palice serije se rišejo in katere ne, ter tudi poseben način prikaza serije v osnovi s prikazano prvo in zadnjo palico. Zraven tega je omogočen tudi “polni prikaz”. ki ima pravo geometrijo palic v položnem položaju. Da bi se olajšalo delo z Layout-i in različnimi merili v njih, je omogočeno vplivanje na velikost vsake kote posamezno. S spremembami pozicij 'grip' točk je dobljeno lažje rokovanje in boljše postavljanje kot specifikatorja, prečnega prereza in oznake prereza.

IZBOLJŠAVE PRI VNOSU PALIC
Omogočeno je lahko vrinjanje novih segmentov palice na začetek ali konec, pretva¬rjanje “običajnega” stremena v “seizmično” (s preklopljenim segmentom) in obratno. Za tipske palice je uvedena posebna vrsta specialnih pozicij s 3D geometrijo za lažje definiranje tako imenovanih “distančnikov”. Omogočeno je direktno 'instanciranje' reprezenta (namesto prave instance palice) pri kreiranju nove pozicije.

IZBOLJŠAVE PRI VNOSU SERIJ PALIC
Uvedena je zmožnost fiksiranja enega od parametrov gostote palic – število kosov ali razmika,  da bi ostala nespremenjena pri 'gripanju' serije. Pri spremenljivi seriji v osnovi je omogočeno, da se vneseno območje nanaša na izbrani segment palice in ne kot do sedaj izključno na celo palico. V risbo je uvedena postavitev reprezenta variabilne pozicije s točno geometrijo ene palice in postavitev v delavniški načrt – tako imenovanega “specifikatorja s tabelo”.

IZBOLJŠAVE PRI KREIRANJU PREČNIH PREREZOV
Pri kreiranju prereza je omogočena lahka ročna nastavitev “globinskega” vrstnega reda presekanih palic in pametno pomnenje vrstnega reda pri zaporednem kreiranju prečnih prerezov istega nosilca. Omogočena je postavitev palic brez kot v prečnem prerezu, kot tudi njihovo naknadno kotiranje.

NOVOSTI V FUNKCIJAH ZA UREJANJE
V bazi pozicij palic in mrež so uvedene nove vrste sortiranja, kot tudi istočasno sortiranje po več kriterijih z možnostjo vnosa njihove priori¬tete, kot tudi možnost enotne preoštevilčbe v okviru več opažev. Izvršeno je interno ločevanje stilov kotiranja palic in stremen, da se bi omogočil lažji izbor pravega stila kotiranja. Omogočeno je zaklepanje in zaščita pred spremembo 'gripov' po celotnih opažih ali po posameznih pozicijah, posebej za geometrijo palice in kote. Pri kreiranju novih entitet je omogočeno lahko postavljanje parametrov prikaza, kot tudi direktno klicanje dialoga za opaže in dialoga za stile kotiranja. Uvedena je tudi možnost opozarjanja uporabnika v primeru uporabe geometrije s preveliki koordina-tami, kot tudi opozorila pri formiranju neravninske oziroma 3D palice glede zaščite napak pri risanju na 3D podlogah.

NOVOSTI PRI POMOŽNIH ORODJIH
Omogočeno je arhiviranje in enostaven prenos vseh konfiguracijskih datotek (stilov kotiranja, predpisov, formatov poročil...) z enega uporabnika na drugega. Omogočena je masovna avtomatska sprememba stilov kotiranja v že narisani risbi. Pri postavitvi okvirja risbe poljubnega formata je mogoče dobiti označena mesta pregibanja v skladu z več standardnimi načini zlaganja.

NOVOSTI V POROČILU
Omogočeno je generiranje novih vrst poročil - rekapitulacija palic za vsak opaž, rekapitulacija palic po SNIP predpisih, načrt razreza palic. Dodan je prika¬z novih vrst podatkov, kot so neto količina vgrajenih mrež, skupna dolžina in teža vgrajenih palic, število kosov celih palic, dolžina in teža palic pri razrezu. Omogočeno je istočasno generiranje dveh poročil specifikacije palic z zasebno vsebino. Uvedeno je, da se poročilo vsakega opaža začne na novi strani in da se vsako posamezno poročilo lahko izključi. Omogočena je zasebna nastavitev prikaza tabele glede fontov glave in barve linij. Izboljšano je izrisovanje simbolov palice v specifikaciji z omogočanjem drugačne označitve ločnih, poševnih in variabilnih segmentov. Uvedena je tudi možnost avtomatske označitve neažurnih poročil v risbi po spremembah, ki vplivajo na specifikacijo, tako da uporabnik ve, da je potrebno ponovno generiranje poročila.

ENOSTAVEN PREHOD Z ARMCAD-a 2005 / 2000
ArmCAD 6 je popolnoma kompatibilen s predhodno verzijo. Vse risbe narisane s programom ArmCAD 2005 se lahko odprejo s programom ArmCAD 6. Zraven tega je omogočena tudi povratna zveza, oziroma  shranjevanje  risbe iz ArmCAD 6 v format ArmCAD 2005. To se enostavno naredi s posebnim ukazom “Shranjevanje v format ArmCAD 2005”. Tako izvožena risba bo v ArmCAD 2005 enaka izvorni risbi, samo da ne bo imela vse nove detajle in opcije prikaza od ArmCAD 6.

Nujna konfiguracija računalnika

 • Windows XP/Vista/7/8 (32 in 64)

 • AutoCAD 2010 in višje (ne deluje v Lite verzijah)

 • BricsCAD v14 in višje (Pro ali Platinum)