Radimpex


 

ArmCad


program za izdelavo armaturnih načrtov

ArmCAD 7 je program, ki deluje v okolju od AutoCad 2010 / BricsCad 14 (Pro/Platinum) in navzgor ter je namenjen za kreiranje visoko kvalitetnih armaturnih načrtov. Program ArmCad za uporabnike opravi najnapornejše delo - razvrščanje, pozicioniranje, označevanje, štetje, oblikovanje, sidranje, kontrole napak... Vse to pri avtomatskem ažuriranju vseh naknadnih sprememb. V vsakem trenutku omogoča avtomatsko kreiranje kosovnice, ki natančno prikazuje geometrijo in količino vsake uporabljene pozicije palic v načrtu. Zraven kosovnice se kreira tudi izvleček armature, ki predstavlja seštevek  armature. Pri mrežni armaturi, se zraven kosovnice in izvlečka, kreira optimiziran načrt razreza, ki omogoča, da je neizkoriščenih delov mreže čim manj.a1

a2

a4

a5

a6
Glavni elementi programa ArmCAD

 • risanje in editiranje palic
 • risanje in editiranje serije palic
 • risanje in editiranje prečnih prerezov
 • kotiranje in označevanje palic
 • risanje in editiranje mrežne armature
 • kreiranje gotovih armaturnih načrtov in opažev za neke tipične armiranobetonske konstrukcije (Čarovnik)
 • avtomatsko generiranje poročil (kosovnica, izvleček in načrt razreza mrež)
 • en korak od dimenzioniranja in osvajanja armature, do izvajalskih načrtov (direktna zveza s programom Tower za statično in dinamično analizo konstrukcij)
 • popolna integriranost s programom AutoCAD / BricsCad

Najpomembnejše novosti v ARMCAD 7 glede na ArmCad 6

NOVOSTI V POROČILU
Tu so zmožnost prikaza premera krivljenja, nastavitev faktorja širine fonta, prikaz poševnih segmentov palic preko vogalov, nastavitev orientacije palice v prikazu v specifikaciji, dodatna poročila, dodatne kolone in novi načini ločevanja in grupiranja podatkov, podpora za Britanski standard kreiranja specifikacije - preko kod za oblike (Shape Codes), ki se avtomatsko določajo, itd.


NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET
Sem spada podpora za tehnologijo mehanskega nadaljevanja armature (spojnice z navoji), vključujoč tudi  označevanje, specifikacijo in rekapitulacijo spojnih sredstev, možnost nastavitve izgleda kot  za vsako entiteto posebej, novi načini prikaza palic, serij, kot, novi načini za njihovo nastavitev, prikazovanje oznak vgradnega sloja palice ali serije, prikazovanje orientacije mreže v prerezu, nove vrste prikazov konstruktivne armature, itd.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU IN REFERENCIRANJU
Novi uvedeni uniformni specifikatorji in zmožnost njihovega avtomatskega generiranja (uniformni v smislu dimenzij boksov v katere se nameščajo), kote s centralnim ravnanjem po višini, možnost preskakovanja palic pri postavljanju kote s presekom, izrazite izboljšave v postavljanju prečnih prerezov in urejanju prečnih prerezov, možnost dodelitve dodatne oznake poziciji palice, dodatne možnosti sortiranja i numeracije pozicij, možnost kreiranja specifikatorja za mreže v prerezu, itd.

NOVOSTI V VNOSU IN UREJANJU GEOMETRIJE ENTITET
Uporaba  tipske geometrije mreže v prerezu, možnost dodajanja segmenta mreži v prerezu, podpora za loke v tipskih geometrijah palic, itd.

NOVOSTI V NADALJEVANJU IN SIDRANJU ARMATURE
Zmožnost avtomatskega nadaljevanja (prekinitev) serij palic z izmeničnim položajem mesta preklopa (vsaka druga), nadaljevanje v serijah palic z ločno geometrijo, nadaljevanje krožnih palic (z deljenjem na ločne palice transportne dolžine), sidranje (podaljševanje) mrežne armature, itd.

NOVOSTI V UPORABNIŠKEM VMESNIKU
Možnost grupiranja stilov kotiranja, kontrola avtomatskega zagona ARMCAD-a pri odpiranju risb z entitetami ARMCAD-a, nekaj dodatnih filtrov vidnosti , hiter izbor pozicije in opaža v dialogih preko izhoda v risbo, kontrola usklajenosti tež in dimenzij mrež med risbo in podatki v bazi tipskih mrež, direktni orbit geometrije palice v dialogih, izboljšava uvoza armature iz Tower-ja, itd.

NOVOSTI V PRERAČUNU KOLIČIN IN OPTIMIZACIJA STROŠKOV
Zmožnost uporabe preostalih razrezanih delov mreže v okviru istega opaža z možnostjo določitve najoptimalnejšega vrstnega reda vgradnje pozicij mrež, možnost vnosa korekcije dolžine krivljene palice glede na  premer palice i premere krivljena, itd.

Nujna konfiguracija računalnika

 • Windows 7 in višje (x64)

 • AutoCAD 2010 in višje (x64, ne deluje v Lite verzijah)

 • BricsCAD v14 in višje (Pro ali Platinum)