program za dimenzioniranje poljubnih betonskih prerezov po EC2(2005)


ABEC2 deluje v x32/x64 Windows okolju.  Nekatere značilnosti programa:

 

Risanje poljubnih prerezov (tudi sestavljenih) in izračun geometrijskih karakteristik.
Pri dvoosnem momentu se prerez samodejno zarotira v ravnino rezultantnega momenta.
Izbor standarda EUROCODE2 ali PBAB za preračun  ter pripadajočih karakteristik materialov.
Dimenzioniranje armature za nosilce in stebre. Pri stebrih je možno obdelati tudi uklon po EC2 in PBAB.
Razporejanje armature po prerezu, kar je zelo pomembno za izračun interakcijskih diagramov Md/Nd-Mx/My
Izračun interakcijskih diagramov Md/Nd - Mx/My. Možnost označevanja dvojic ter dodeljevanje komentarja za označbo. Pri Mx/My se poda konstantna osna sila Nd.
Kontrola striga, torzije in razpok po EC2 (2005).
Vsi izračuni imajo možnost direktnega grafičnega izrisa ali pa prenos slike v Clipboard za nadaljnjo obdelavo.
Rezultati preračunov se združujejo  v svojem urejevalcu besedila, kateri vsebuje že vse posebne znake za označbo. Tekst lahko direktno izpišete ali pa prenesete v drug dokument (Word).