Program je namenjen statični analizi ter dimenzioniranju adhezijsko prednapetih in AB nosilcev po EC2. Rezultat je detajlno poročilo z vsemi potrebnimi podatki v pisni in grafični obliki.

ARNOS_EC2 obdeluje nosilce poljubnih prečnih prerezov.

 

Vsebuje več kontrol, med katerimi so tudi:

  • analiza izgub prednapenjanja,

  • kontrola razpok, minimalna površina armature

  • izračun upogibne linije s pomočjo elastičnih uteži (upoštevajo se poljubne obtežbe ter spremenljivi prerezi),

  • kontrola izbočitve v začetni  (LEBELLE) in končni fazi (STIGLAT) - DIN

  • .......detajlnejši prikaz v poročilu ......