CENIK PROGRAMOV ZA GRADBENIŠTVO

Cene so neto in so nominirane v EUR. Prodajna cena se poveča za DDV

Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.


1. LINKO4 - statika linijskih konstrukcij 600

stari uporabniki Linko3:

100
2. ABEC2 - dimenzioniranje AB prerezov, razpoke 400

skupaj z LINKO4:

200
3. ARNOS_EC2 - dimenzioniranje predhodno prednapetih nosilcev po EC2 500

skupaj z LINKO4:

300
4. POZ4 - stabilnostna analiza podpornih zidov in kašt po EC7 500

stari uporabniki POZ_3: 

250
5. KANAL - dimenzioniranje kanalskih cevi 200

Zaščita z USB ključem - hardlock

50

Ponujene cene se nanašajo na eno licenco programa, s tem, da se za vsako naslednjo kopijo poleg cene USB ključa plača 50% osnovne cene programa.

Pri LINKO4 in ABEC2 dajemo za vse uporabnike TOWER5/6 dodaten 30% popust.