Radimpex software - cenik

Cene so neto in so nominirane v EUR. Prodajna cena se poveča za DDV

Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.


TOWER

3D model builder - verzija 8.x


Cenik TOWER8 - novi uporabniki

Osnovni programi za preračun konstrukcij po teoriji I. in II. reda

Tower 8 3D  Lite (2D modeli neomejene kapacitete; 3D modeli do 500 vozlišč) 1000
Tower 8 3D  Professional (2D in 3D modeli neomejene kapacitete) 1500
Tower 8 3D  Expert (2D in 3D modeli neomejene kapacitete, 64 bitna verzija) 1900

Moduli (vsebujejo tudi EuroCode)

Modul za dinamični in seizmični preračun 400
Modul za dimenzioniranje betonskih konstrukcij 300
Modul za dimenzioniranje jeklenih konstrukcij 300
Modul za dimenzioniranje lesenih konstrukcij 300

Paketi Tower 8 z vsemi možnimi moduli

Tower 8 3D Lite z moduli (beton, jeklo, les) 1900
Tower 8 3D Professional z moduli (beton, jeklo, les, dinamika) 2800
Tower 8 3D Expert z moduli (beton, jeklo, les, dinamika) 3200

Mrežna verzija programa - NET licence

Popusti za dodatne samostojne licence programa

Popusti za fakultete (uporaba samo za izobraževalne namene)


Nadgradnja na Expert (64 bit)

Doplača se razlika v cenah:

Tower 8 Professional na Expert 400
Tower 8 Lite na Expert 900

Nadgradnja mrežne (NET) verzije Professional (Lite) na Expert   1.N x 400 (900) EUR, N število Clientov

64-bitna verzija deluje s Hasp HL ključi (kot Metal Studio in ArmCAD 2005 A10), tako da se uporabnikom, ki nimajo Tower-ja na HL ključu, ključ zamenja. Ta zamenjava je brezplačna.

Inštalacijska šifra za 64-bitno verzijo se lahko uporabi tudi za 32-bitno verzijo. Obratno ne velja.


Nadgradnja na TOWER 8 z moduli - stari uporabniki Tower 7/6/5

Licenca za TOWER 8 se dodeli na obstoječi ključ od Tower 7/6, tako da bodo stari programi še dalje lahko nemoteno delovali.

Naročilo naj bo pisno, kjer se naj točno navede na kateri ključ (HASPxxx) se bo dodelila licenca in v primeru mrežnih licenc, koliko uporabnikov bo delalo v mreži,  elektronska pošta: info@zeia.si

Doplačilo za osnovni program za preračun konstrukcij po teoriji I. in II. reda:

Tower 8 Professional/Expert s Tower 7 Professional/Expert ( na Expert s Professional +400) 600
Tower 8 Lite s Tower 7 Lite 300
Tower 8 Professional s Tower 7 Lite  ( na Expert z Lite +400) 800
Pri nadgradnji s Tower6/5 na Tower8 se doda zgornjim cenam še +200

Doplačilo za obstoječe module:

Modul za dinamični in seizmični preračun 150
Modul za dimenzioniranje betonskih konstrukcij 150
Modul za dimenzioniranje jeklenih konstrukcij 150
Modul za dimenzioniranje lesenih konstrukcij 150

Mrežna verzija programa

Osnovne cene nadgradnje so že končne z upoštevanim popustom.

Dodatnih popustov pri več licencah nadgradnje ni in se upošteva osnovna cena nadgradnje.
Metal Studio
Metal Studio - deluje v AutoCad 2007 - 2020 (ne deluje v Lite verzijah) 1300

Dodatna licenca (25% popusta):  975 EUR

Mrežne licence (N - število uporabnikov): 1300 + 200 x N EURArmCad7
Novi uporabniki:
ArmCad 7 samo za AutoCad 2010-202x (ne Lite)
2000
ArmCad 7 za AutoCad  + BricsCad v14-vxx (Pro, Platinum)  2200

(za najnovejše verzije AutoCad/BriscCad obstaja določen zamik zaradi programskih prilagoditev)

Ostale možnosti za AutoCad/+BricsCad:

Dodatna samostojna licenca (25% popusta):  1500 / 1650 EUR

Mrežne licence NET (N - število uporabnikov):

1-10 uporabnikov: 2000/2200 + 300 x N EUR


Stari uporabniki ArmCad6 in
ArmCad6_BC:

Samostojna licenca 400
NET(N) licenca 400 + N x 40

Stari uporabniki ArmCad 2005 A10/A13:

Samostojna licenca 600
NET(N) licenca 600 + N x 60

Stari uporabniki ArmCad 2005/2000:

Samostojna licenca 700
NET(N) licenca ArmCad 2005 700 + N x 70
NET(N) licenca ArmCad 2000 700 + N x 300

Nadgradnja verzije AutoCad na AutoCad+BricsCad:
Samostojna licenca 200
NET(N) licenca 200 

Nadgradnja gre lahko samo na obstoječe licence zaščitnih ključev.

V primeru starejšega tipa ključa, se brezplačno dobi novi ključ, stari se vrne.
 


Način plačila: po izstavljenem predračunu

Pogoji dobave: po 100% plačilu predračuna