32 bitne aplikacije - 2000/Xp/7/8/10


1. risanje geodetskih načrtov - vsi moduli

Geos 8
2. kataster stavb - modul / program Stavbe
3. gospodarska javna infrastruktura - modul INFRA
4. modul za obdelavo komasacij komasacije
5. 3D program za pregledovanje oblaka točk oblak točk