ZEMLJIŠKI KATASTER


IZDELAVA GEODETSKIH NAČRTOV


3D modeliranje terena - modul PLAST


Inženirska geodezija - modul PROFIL


Kataster stavb - modul STAVBE


SHP/DBF in XML obdelava GJI - modul INFRA


Obdelava komasacij - modul KOMASACIJE