GEOS8 je pridobil vsebinske spremembe, ki zajemajo popolne novosti (npr. modul OBLAK točk), modifikacije  in interne optimizacije. Vodilo pri razvoju je bila poenostavitev in optimizacija dela, stari principi obdelave pa so do neke mere še vedno ohranjeni zaradi 'mehkega' prehoda iz GEOS7. Novosti in modifikacije so  dobili tudi vsi ostali integrirani moduli PLAST8, PROFIL8, STAVBE4 in INFRA2, modul Komasacije pa je sedaj vključen že v osnovno verzijo GEOS8.  

Podrobnejše informacije o novostih si lahko preberete v PDF dokumentu.


Lekcije - Flash Video

Kompletna navodila za GEOS8  (PDF, 3.5 MB)

Predstavitev v slikah

Inštalacijski CD (ZIP, 24 MB, se razpakira v svojo mapo, zažene se SETUP) in navodilo v PDF

Brezplačni PDF tiskalnik (če je problem namestitve, uporabite kako starejšo različico npr. 4.08)

Urejevalnik digitalnih formatov

Nadgradnja GEOS8 (ver 4.76, 18.4.2018,  ZIP se razpakira v obstoječo mapo in vse povozi).

Če je razlika med novo in staro verzijo večja kot pol leta, je bolje narediti posodobitev z  GEOS8_INSTALL (razpakiranje celotne vsebine).

Stara/predhodna verzija  - backup

Vse datoteke na naši spletni strani so naložene 100% brez VIRUSOV. 

Sporočila:

V kolikor se takoj pri zagonu Geos8 pojavi sporočilo 'Ni izbran printer', čeprav obstaja, je lahko rešitev tega tako, da se gre na spremembe resolucije ekrana, ali projekcije (Podvoji zaslon,...) in izbora 'Povrni' (brez potrditve nove spremembe). Ta 'problem' se je pojavil na nekaterih računalnikih z Windows 10 posodobitvijo. Vezan je globoko na sam sistem zagona Windows10, lahko kaže tudi na nepopolno namestitev Windows 10.  Tega ni možno 'odpraviti ' v GEOSu, počakamo lahko samo na eventualno 'samodejno' rešitev pri novejših posodobitvah Windows 10.  Do tedaj se mora uporabljati zgornja rešitev (ali Reset), ki je potrebna samo enkrat po vklopu računalnika.

PDF dokument o uporabi GU_afine trikotniške transformacije (ver 4.0) v GEOS8 za potrebe ZK_TM/GK.

Napotki za kreiranje PDF dokumentov za odpravo 'problemov' na GU.  Ugotovljeno je, da izrisi rastrskih šrafur (kot element vektorske slike s teksti, linijami,..) v PDF dokumentih povzročajo težave pri obdelavi PDF na GU. Zato se priporoča naslednje:

Opis novosti:

Sedaj se kontrola obdelave stavbe v grafičnem prikazu slike (ZKP) več ne obvešča s samostojnim sporočilom, ampak se to izpiše v naslovu dialoga za stavbo (na začetku tudi utripa).

Še enkrat kratek opis principa spajanja grafike in atributov parcel v GEOSu.Vsi centroidi parcel v GEOSu predstavljajo istočasno atributno in grafično stanje oz. naredi se 'uparjenost'. Uparjenost POV in PKV pomeni, da se YX prevzame iz PKV, atributi pa iz POV, uparja pa se po Parcela/vrsta/najbližja_površina. Iz tega izhaja, da je vsaj en atribut iz POV vedno uparjen s centroidom iz PKV in je dejansko NOSILEC poligona v grafiki. Vsi ostali neuparjeni atributi pa predstavljajo v sliki 'skrite' atribute (v sliki označeni kot     [-Y]), to pomeni da fizično nimajo svojega poligona. Vsi eventualni viški iz PKV (običajno so 'Brez') dobijo atributno površino 0 (samo branje VGEO). Pri branju TMP (ne VGEO) se pa 'Brez' z atributi POV ne uparjajo. Če je pri 'Brez' zapisana površina (samo datoteke od drugih programov. npr. GeoPro ali z GU), le-ta predstavlja samo grafično površino poligona in z atributno površino parcele nima  zveze. 
V določenih primerih, ko je parcela v grafiki PKV predstavljena samo z več centroidi '
Brez', v POV pa je več atributov, se lahko zgodi, da se YX in atributi ne uparijo tako, kot je stanje v naravi (v teh primerih je kriterij uparjanja samo preko najbližje površine, ki pa ni realna). Zato mora uporabnik pri obdelavi parcel biti pozoren na logično postavitev parcelnih delov v naravi in jih eventualno naknadno premakniti v pravi poligon. Iz  zgoraj povedanega sledi, da parcelni deli 'Brez' (lahko) delajo zmedo, zato se priporoča, da se v novem stanju (D/S) nazaj na GU 'Brez' ne vračajo.

Cenik (neto cene brez DDV, v EUR):

Programi/moduli

osnovna (1.) licenca

dodatna licenca (50%)

NET licenca (5) = 150%

GEOS8

2000

1000

3000

+Plast8

+400

+200

+600

+Profil8

+400

+200

+600

+Stavbe4 (XML)

+400

+200

+600

+Infra2 (GJI)

+400

+200

+600

brez katastra

-500

-250

-750

brez geodezije

-500

-250

-750

Predvideno 'aktivno' obdobje GEOS8 (brezplačne posodobitve, tehnična pomoč in vzdrževanje preko interneta) je do prihoda GEOS9 (predvidoma v drugi polovici leta 2016).

Stari uporabniki GEOS7 z moduli imajo pri nadgradnji 50% popusta, uporabniki GEOS6 25% in GEOS5 10%.

Nadgradnje gredo obvezno na obstoječi zaščitni ključ (obstoječe licence).

Možno je kupovati začasne licence, vrednost teh licenc je določen procent x osnovna cena x popust.

Po plačilu N licenc postane licenca trajna.

Začasna licenca

Stari in novi uporabniki

Samo NOVI uporabniki

Procent

N - število plačil

Procent

N - število plačil

3 mesečna - 3M

15%

8

10%

12

6 mesečna - 6M

27%

4

19%

6

12 mesečna - 12M

52%

2

36%

3

'Prosta' NET licenca ne deluje pri začasni licenci (je bonus pri trajni licenci).

Cene za dodatno število NET uporabnikov:

- za vsako licenco od 6-10 je 10% osnovne cene licence

- za vsako licenco >10 je 5% osnovne cene licence

+ pri modulih pomeni, da veljajo cene samo skupaj z nakupom GEOS8.