Lekcije za posamezne sklope obdelave s programom GEOS8:        
Kompletna obdelava primera za GU: