GEOS9 je pridobil vsebinske spremembe, ki zajemajo novosti, modifikacije  in interne optimizacije. Vodilo pri razvoju je bila poenostavitev in optimizacija dela, pa tudi že delno prilagajanje bodočemu sistemu IS Kataster, ki bo 'enkrat' v prihodnosti postal aktualen. Novosti in modifikacije so  dobili tudi vsi ostali integrirani moduli PLAST9, PROFIL9, OBLAK, STAVBE5 in INFRA3.

Podrobnejše informacije o novostih si lahko preberete v PDF dokumentu.Kratka navodila prve inštalacije GEOS9 za obstoječe uporabnike GEOS8/7/6, ki so že pridobili licenco GEOS9 (GN2 datoteko), ali imajo aktiviran WEB ključ:

Inštalacijski CD (ZIP, 23 MB, ko še ne obstaja Geos, se razpakira v neko začasno mapo, zažene se SETUP), navodilo v PDF

Navodila GEOS9 (PDF, 5 MB),       lekcije,       predstavitev v slikah

Navodila STAVBE5 (PDF,1MB)

Če vaš brskalnik sporoči, da ZIP ni varen, morate izbrati dodatne opcije (...) in datoteko označiti kot VARNO, da se bo lahko shranila na disk vašega računalnika.

Vse datoteke na naši spletni strani so naložene 100% brez VIRUSOV.  V  kolikor kak Antivirus sporoči 'grožnjo', tedaj morate obvezno to dati v izjeme, ker daje lažni alarm (vidi grožnjo tam, kjer je v resnici ni).

GEOS10 v prihodu.


 Opis novosti za posodobitve:

Posodobitev GEOS9 (ver 1.23, 16.11.2021)

Če je razlika med novo in staro verzijo večja kot pol leta, je bolje narediti posodobitev z  GEOS9_INSTALL (razpakiranje celotne vsebine). Predhodna verzija GEOS9 (eventualna vrnitev, če ta update ni v redu)
GEOS9 je možno pred nakupom tudi preizkusiti. Povpraševanje pošljite na info@zeia.si, dobili boste vrnjeno začasno licenco za preizkus.

GEOS9 z moduli ima spremenjeni način licenciranja. Licence niso več trajne in se lahko zakupi uporaba samo za določeno časovno obdobje. V aktivnem obdobju se licence brezplačno posodabljajo, po preteku ugasnejo, na kar GEOS9 tudi vizualno opozarja sedem dni pred potekom. Trajne licence GEOS8/7/.. ostajajo nespremenjene in delujejo, prav tako lahko GEOS8 odpira datoteke od GEOS9 (GE9).

Obstajajo lahko različno dolga časovna obdobja zakupa uporabe GEOS9 z moduli in sicer 3M, 6M, 12M in 24M (M je mesec).

Število uporabnikov na ključu je enako za Geos in vse module (ni možno npr. imeti 3x Stavbe,1x Profil,...), moduli ne morejo imeti časovno daljše xM licence kot sam Geos9.

Prodajna neto cena licenc za en ključ se izračuna na osnovi osnovne cene 12M licenc, faktorja xM, števila uporabnikov na ključu in pripadajočega popusta.

Pri prvi nadgradnji na GEOS9 imajo vsi uporabniki  s trajno licenco Geos8 popust [50-R]%, uporabniki GEOS7 pa [25-R]% popust.   R=(aktivno leto-2018)x10
 
Maksimalni 50% popust se pozneje ohranja, v kolikor se ponovi nakup 6/12/24M licence v roku <6M od zadnjega poteka. Vsako izpuščeno obdobje 6M pomeni zmanjšanje popusta za 5%

V kolikor popust še ni 50%, se za vsako naslednjo obnovitev licenc 12/24M,  v roku <6M od zadnjega poteka, popust poveča za 10% (več kot 50% ni možno, pri 6M se poveča samo za 5%).

Popust se vedno nanaša samo na obstoječe stanje licenc na osnovnem(prvem) ključu.

Osnovne cene xM licenc (neto brez DDV, v EUR, M=mesec):

Program +moduli 12M licenca (100%) 6M (60%) 3M (40%) 24M (200%)

GEOS9 

500 300 200 1000
+Plast9_Oblak +100 +60 +40 +200
+Profil9_Oblak +100 +60 +40 +200
+Stavbe5 (KS / REN) +100 +60 +40 +200
+Infra3 (GJI) +100 +60 +40 +200
brez zem.katastra -120 -72 -48 -240
brez geodezije (preračuni) -120 -72 -48 -240

+ pri modulih pomeni, da veljajo cene samo skupaj z nakupom GEOS9.
Modul Oblak se aktivira, če obstaja Plast9 ali/in Profil9 s specifičnimi ukazi.
Eventualne druge izjemne xM licence se linearno interpolirajo med 6M-12M oz. 3M-6M.
 
Dodatne licence (dodatni zaščitni ključ) so 50% vrednosti osnovne cene licenc.

Vsak dodatni uporabnik na NET/WEB ključu je 10% vrednosti osnovne cene licenc., oziroma N uporabnikov na ključu ima faktor 1.N.

Primeri nadgradenj:

GEOS8+Stavbe4+Infra2 NET(5) na GEOS9+Stavbe5+Infra3 NET(3) 12M: (500+100+100) x 0.5 x 1.3 =  455 Eur

GEOS8+Stavbe4 na GEOS9+Stavbe5 6M: (500+100) x 0.5 x 0.6 =  180 Eur

GEOS8+Stavbe4 (prvi ključ) + GEOS8_dodatno+Profil8 (drugi ključ) na GEOS9+Stavbe5(prvi ključ) + GEOS9_dodatno+Profil9 12M: (500+100+100 + 500x0.5) x 0.5 =  475 Eur

Primer za novega uporabnika (ni nadgradnja):

GEOS9 + Stavbe5 + Plast9 24M WEB(2): (500+100+100) x (2 - 0.1) x 1.2 =  1.330 x 1.2 = 1596 Eur