Lekcije za posamezne sklope obdelave s programom GEOS9

(še vezane na Geos8)


        
Kompletna obdelava primera za GU: