Program za obdelavo atributov gospodarske infrastrukture - GJI


INFRA2 je programski modul v GEOS8 za obdelavo opisnih atributov in grafičnih elementov informacijskih baz (GIS). Nastal je zaradi standardiziranega formata za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI), ti formati GJI so v njem tudi v celoti integrirani. Z drugimi GIS orodji je program kompatibilen preko standardiziranih Shape formatov (SHP grafika, DBF opisni atributi).  Ker program deluje v geodetskem programu GEOS, je bistven gradnik oz. osnovni element 3D točka. Torej, če uporabnik želi začeti z novo obdelavo primera, mora predhodno že imeti datoteko s koordinatami točk, do katere pride z drugimi programi (GEOS, GEO8 -KOO, AutoCad - DXF,…). Poudarek programa INFRA je na hitri in enostavni obdelavi atributov, zato ima za te namene razvitih precej specifičnih orodij, kot so urejevalniki šifrantov, povezave le-teh na baze, izdelava pravil za konvertiranje različnih DBF datotek, samodejno dodeljevanje višinskih točk itd..


Nekatere značilnosti:

 

Dialog za odpiranje z  nazornim pregledom datotek in map ter predogledom risb v  formatu GEOS (GE6/5). Omogoča množičen vnos SHP datotek,  s kontrolo večkratnih točk na izbrano natančnost. 


  Dialog za urejanje atributov omogoča paketno obdelavo z različnimi funkcijami.
  Dialog za editiranje atributov enega zapisa je posebej prilagojen GJI formatu z natančnimi opisi in šifranti. Dodatni atributi ATRx se samodejno prilagajo glede na aktivno šifro GJI objekta.
Obdelava višinskih točk je avtomatizirana, uporabnik mora samo podati ustrezne atribute za natančnost.
  Program INFRA vsebuje posebno orodje za konvertiranje med različnimi DBF strukturami ter tudi njihovimi šifranti, katere si uporabnik lahko poljubno definira. Vsi GJI šifranti so že integrirani v programu.
     
  Specifično shranjevanje GJI formata je popolnoma vsebovano, pri čemer se interno naredijo potrebne kontrole ter zapišejo vse datoteke (XML, datoteke GJI objektov ASCI ali SHP/DBF, višinskih točk, upravljavcev).

Neto cene (pogoj je GEOS8):

Ena licenca 400 EUR, dodatna licenca 200 EUR, NET licenca 600 EUR

Navodila za delo s programom  INFRA (PDF, 550 kB).