program za hidravlični preračun kanalizacijskih cevi

 

KANAL je preprost program za dimenzioniranje kanalizacijskih cevi.

Vnos podatkov se daje v ustrezna polja, priporočljivo je, da se vsak vnos potrdi z 'Enter', kajti  tako se izvajajo interne kontrole in preračuni. Začetno polje za vnos je 'Padec', katerega podamo direktno, ali pa ga preberemo iz GEOSa. V primeru, da je vzporedno zagnan program GEOS, se na desni strani dialoga pojavi ikona, katero moramo pritisniti za prehod v GEOS. Tedaj se v GEOSu aktivira ukaz za iskanje padcev iz slike (povezave med posnetimi točkami). Z izborom padca iz slike, se vrnemo v KANAL, kjer imamo že vpisane podatke o padcu, začetni in končni točki ter dolžini. Za vnosom padca sledi vnos skupne količine pretoka voda (l/s) in v primeru 'Mešanega sistema' še vnos Q sušno (l/s). S potrditvijo količine pretoka z 'Enter', se samodejno izračuna potreben premer cevi ter pripadajoče hitrosti in polnitve. S pritiskom na gumb 'Q skupno', preidemo v dialog za kreiranje hišnih , padavinskih in drugih pretokov. Razširjen opis polj dobimo, če miško dalj časa zadržimo na tekstovnem polju. Ponovno je priporočljivo potrjevati vnose z Enter. S pritiskom na gumb 'V Zapisnik' se po 'Izračunu' zapišejo vsi preračunani pretoki. Po vrnitvi v osnovni dialog se izračunani pretoki ponudijo v poljih za vnos. Ukaz 'Dodaj' nam vse aktivne zgornje podatke prepiše v tabelo, ukaz 'Popravi' nam aktivira podatke izbrane vrstice v tabeli, ukaz 'Briši' pa označeno vrstico briše iz tabele. S 'Shrani' in 'Naloži' shranjujemo in nalagamo vse podatke v oz. iz poljubne datoteke. Z aktiviranjem 'V zapisnik' se celotna tabela prepiše v rezultate.