Linko4 je programski paket, ki vsebuje štiri module za preračun statike in dinamike linijskih konstrukcij:

OKVIR – ravninska analiza okvirjev

BRANA- analiza branastih konstrukcij

PALIČJE – ravninsko paličje

3D PALIČJE – analiza prostorskega paličja

Nekatere  značilnosti:

 

hitra in zmogljiva obdelava linijskih elementov
risanje z miško je poenostavljeno s pomočjo pomožnih osi in ukaznih gumbov
manipulacija s sliko je preprosta in učinkovita (ZOOM – Shift + levi gumb miške ML, premikanje – Ctrl+ML)
pri izboru datotek je možen predogled konstrukcije
integrirani statični modeli, katere je možno naknadno popravljati
integrirana baza jeklenih profilov (I, IPE, IPB /l/v (HE,HL) ,[,L,HOP [, HOP L, HOP[])
izračun modula reakcije tal  na podlagi slojev in modula stisljivosti
simuliranje elastičnih podpor (piloti, nosilci, temelji,..)
pri okvirju je dodana teorija drugega reda, geometrijska nepopolnost in tečenje
pri okvirju je možna karakteristika elementov – samo NATEG ali samo TLAK
boljša manipulacija pri kombinaciji obtežnih primerov – integrirana navodila za kombinacije po EUROCODu
simuliranje premične obtežbe in izračun ovojnice
prikaz ovojnic za poljubno izbrane obtežbe in kombinacije ter tekstualni izpis le-teh
okvir in 3D paličje vsebujeta tudi dinamično analizo (nihajne oblike, multimodalna spektralna analiza po EC8, direktne integracijske metoda za poljubne dinamične obtežbe - akcelogram pospeškov, funkcija sil)