PLAST - modul za avtomatizacijo izrisa 3D plastnic   

 

Modul je popolnoma integriran v program GEOS, tako da se realno prikazujejo in obdelujejo vsi elementi slike. Na podlagi baze točk, se zgenerira mreža trikotnikov, ki so potem osnova za interpolacijo plastnic. Pri izbiri točk za trikotnike obstaja možnost obdelave tudi po območjih. Trikotniki se lahko naknadno ročno popravljajo, brišejo in dodajajo. Mreža trikotnikov se lahko tudi shrani v svojo datoteko, katero lahko pozneje kadarkoli aktiviramo.
Pri interpolaciji in izrisu krivulj trikotnikov obstajajo tri matematične metode, od katerih je ena aproksimacijska. Nastavitev za izpis višin plastnic je poljubna tako po vmesnih in medsebojnih razdaljah.