Program je namenjen stabilnostni analizi podpornih zidov in kašt po EC7 s samostojnim izračunom Ea/Qa. Rezultat je detajlno poročilo z vsemi potrebnimi podatki v pisni in grafični obliki.

Primer poročila - PDF.

Kratek opis dialogov v programu:

Izračun Ea/Qa

V tem dialogu vnašamo potrebne podatke za plasti (opis, debelina, specifična teža itd.) in to od zgoraj navzdol. Da shranimo podatke plasti, pritisnemo gumb 'Potrdi plast'. Tedaj se nam takoj pojavi možnost vnosa novega sloja. Če želimo katero plast popraviti, jo v spodnjem delu okna z miško označimo, spremenimo podatke in zopet potrdimo. Če potrdimo plast z debelino nič, se bo le-ta izbrisala. Če hočemo upoštevati pri izračunu še pritisk vode, moramo vnesti ustrezno višino vode (merjeno od spodaj navzgor). Pri tem se potopljenim plastem ne bodo samodejno zmanjšale specifične teže. Za plasti pod vodo moramo sami vnesti ustrezne vrednosti specifičnih tež. V primeru, da ne poznamo podatkov za zemljine, si pomagamo z gumbom 'Pomoč'. Tedaj se nam v spodnjem delu okna prikaže baza zemljin z njihovimi karakteristikami. Če imamo v zaledju tudi konzolo, moramo podati novo plast na višini konzole z negativno specifično težo. Pri dodatnih obtežbah imamo možnost dodajanja dveh koncentriranih sil in ene zvezne obtežbe. Z opcijo 'Boussinesq' lahko sami definiramo Poissonov koeficient ter dolžino pasu zvezne obtežbe (0 = neskončno). S pritiskom na gumb 'Izračun + izhod' se na podlagi podatkov izračuna Ea ter grafično prikažejo vsi podatki in vmesni rezultati. To sliko lahko damo v zapisnik ali pa jo direktno natisnemo na tiskalnik.

Ea/Qa predstavlja na koncu samo eno rezultantno silo, katera deluje na celoten sistem. V primeru, da uporabnik izračuna Ea/Qa z drugim programom, ta faza ni potrebna, kajti pri analizi stabilnosti se podatek za Ea/Qa posebej poda.

Podatki za podporni zid

Za geometrijo moramo najprej podati število prerezov. Prerezi so poljubni liki, ki imajo vsak svojo specifično težo in se v stabilnostni analizi obravnavajo samostojno. Po vnosu teh osnovnih podatkov se prikaže dialog za vnos točk prvega prereza. Pri podajanju točk popravi glede na obstoječe podatke, podatek pa se v polje zapiše v absolutnih koordinatah. Popravek koordinat je enostavno ponovna potrditev popravljenega podatka v izbranem polju. Po poljih se lahko premikamo tudi s puščicami, ali pa z miško direktno kliknemo v polje. Ko dialog za vnos koordinat zapremo, se vnos v primeru več prerezov ponovi, drugače se ukaz vnosa geometrije konča.

V dialogu podajamo podatke, katere imamo prikazane tudi v sliki. Vsi geotehnični podatki so karakteristične vrednosti. S pritiskom na gumb Ea preidemo na dialog za 'izračun Ea/Qa'. Po izračunu se y koordinata samodejno zapiše. Koordinato x za Ea moramo sami točno definirati. Obvezno moramo tedaj tudi vklopiti opcijo 'x,y za Ea'. Vrednosti so karakteristične, ki se pozneje v analizi ustrezno množijo s faktorji varnosti. Če podamo vrednost 'g.zemljine' se bo v primeru konzole - zoba, samodejno izračunala teža zemljine nad zobom Spodnji so podatki za karakteristike tal, ki se uporabijo pri preračunu. Razmerje ka(SLS)/ka(ULS) se lahko direktno poda, ali pa se izračuna pri postopku izračuna Ea/Qa. Pomeni razmerje med aktivnima zemeljskima pritiskoma mejnega stanja uporabnosti(SLS) in nosilnosti(ULS). Kot je znano, se aktivni zemeljski pritisk v mejnem stanju uporabnosti razlikuje od stanja nosilnosti, pri tem se upošteva sredina med aktivnim(ULS) in mirnim zemeljskim pritiskom. Vrednost D je globina do temeljne ploskve s sprednje strani zidu, ki je pomembna za preračun nosilnosti temeljnih tal. Vrednost Ep je direkten podatek(projektni), ki se upoštevata samo pri kontroli zdrsa.
 

Podatki za kašto

Podajamo podatke, katere imamo prikazane na desnem delu slike. Če konzole nimamo, je podatek za f enak nič. Vsi geotehnični podatki so karakteristične vrednosti. S pritiskom na gumb Ea preidemo na dialog za 'izračun Ea/Qa'. Po izračunu se y koordinata samodejno zapiše. Koordinato x za Ea moramo sami točno definirati. Obvezno moramo tedaj tudi vklopiti opcijo 'Velja x,y za Ea'. Vrednosti so karakteristične, ki se pozneje v analizi ustrezno množijo s faktorji varnosti. Če podamo vrednost 'g.zemljine' se bo v primeru konzole - zoba, samodejno izračunala teža zemljine nad zobom. Spodnji so podatki za karakteristike tal, ki se uporabijo pri preračunu. Razmerje ka(SLS)/ka(ULS) se lahko direktno poda, ali pa se izračuna pri postopku izračuna Ea/Qa. Pomeni razmerje med aktivnima zemeljskima pritiskoma mejnega stanja uporabnosti(SLS) in nosilnosti(ULS). Kot je znano se aktivni zemeljski pritisk v mejnem stanju uporabnosti razlikuje od stanja nosilnosti, pri tem se upošteva sredina med aktivnim(ULS) in mirnim zemeljskim pritiskom. Vrednost D je globina do temeljne ploskve s sprednje strani zidu, ki je pomembna za preračun nosilnosti temeljnih tal. Vrednost Ep je direkten podatek(projektni), ki se upoštevata samo pri kontroli zdrsa.

 

Potek rezultante (jedro prereza)

Diagram sil