PROFIL  - kreiranje načrtov za profile   


Na podlagi kreiranih povezav med točkami, se z izborom nivoja avtomatsko poiščejo vse neprekinjene povezave, ki vsaka zase predstavlja profil (vzdolžni ali prečni). Število profilov je poljubno.  Program omogoča tudi izbor več nivojev za obdelavo združenih profilov, kjer vsak nivo predstavlja določen tip višin (teren, dno, ...)
Vsak profil lahko direktno aktiviramo, kateremu prilagodimo parametre opreme, merilo dolžin in višin ter začetne stacionaže.

 

Na podlagi aktivnih linij v risbi se kreira oprema načrta, katere parametri so poljubni in jih uporabnik sam izbere. Linije se na začetku generirajo iz izbranih povezav, vendar jih lahko uporabnik editira (briše, riše, ...). V primeru več profilov se lahko oprema tvori tudi za vse profile naenkrat. Enak princip je tudi pri izrisu - ali aktiven ali pa vsi profili. Profil ima lahko poljubno število podvišin Ho, katere se v opremi izpisujejo vsaka v svoji vrstici.

Program nudi več praktičnih izračunov kot so :

  • volumni iz prečnih profilov, z več opcijami zaključevanja likov
  • izkopi, kjer se poda širina dna in nagib izkopa (levo, desno)
  • razlike površin
  • površine zaključenih likov
  • kreiranje pisanega profila

Podrobnejša navodila za izračun volumna na podlagi prečnih profilov (PDF, 400 kB).