(obdelava atributov katastra stavb)


STAVBE4 obstajajo kot programski modul v GEOS8 in kot samostojen program.

STAVBE4 je namenjen obdelavi aktualnih XML atributov in elaboratov za kataster stavb/REN od GURSa. 

Razlika med modulom in programom STAVBE4 je v tem, da program ne vsebuje risarskega okolja za risanje načrtov (etažni načti, prerezi itd), ki so namenjeni za izdelavo elaborata, kar pa je v modulu seveda možno, ker je integriran v risarsko okolje GEOSa. Program omogoča samo vnos že pripravljenih slik, ki so namenjene za prikaz v elaboratu in pozneje tudi za shranjevanje v TIF format. Uporabnik si mora torej slike pripraviti že v drugih risarskih orodjih. Slike so lahko v BMP, GIF, JPG, TIF in EMF/WMF formatu.


Podrobnejše informacije o delovanju STAVBE4 lahko dobite v navodilih.

Navodila za kataster stavb  v PDF dokumentu (januar 2016, 810 kB)

Kratka navodila prve inštalacije STAVBE4 za obstoječe uporabnike STAVBE2/3, ki so že pridobili licenco STAVBE4 (GN2 datoteka):

Inštalacijski program STAVBE4_INSTALL si shranite v obstoječo mapo od Stavbe2/3.
Zaženite ga in izklopite stikalo 'Confirm overwrites'. To je 'self extract' program, ki namesti vse potrebne datoteke in mape v obsotoječo mapo STAVBE. Obvezno povozite VSE  starejše različice programov in datotek. Predhodno trenutno ugasnite vse programe Stavbe2/3.

Zaženite program Smartprog kot Administrator in izberite GN2 datoteko, ki vsebuje licenco Stavbe4.
Program bo samodejno preprogramiral obstoječi ključ Smartkey z dodeljenimi licencami.

Za namestitev bližnjice zaženite program IKONA_S4.
Ponudila se bo tudi namestitev Help32 (če HLP datoteke že lahko gledate, to ni potrebno). 

Namestitev  gonilnika  za zaščitni ključ SMARTKEY (USB/LPT) - to se naredi samo enkrat, pred priklopom USB ključa

SMARTKEY.ZIP (7.1.10, 2.7 MB)

Posodobitve

Cenik (neto cene brez DDV, v EUR):

Ena licenca: 600,  NET licenca 900, dodatna licenca 300

Stari uporabniki STAVBE3 imajo popust 400 oz.600(za NET) EUR